Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Viễn thông Hà Nội
ch
(TBTCO) - Data center ở Việt Nam giúp tiết kiệm hàng trăm triệu USD ngoại tệ mỗi năm trả tiền băng thông quốc tế. Ngoài ra có các lợi ích khác như thời gian trễ (lag time) giảm, dễ áp dụng tiêu chuẩn bảo mật của Việt Nam, bảo trì và chăm sóc khách hàng tiện lợi.
Giaouoc1
(TBTCO) - Hưởng ứng nội dung phát động thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô, vừa qua tại Cục Thuế Hà Nội, Cụm thi đua số 16 đã tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua, triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2014.