Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vietnam finance 2014
1
(TBTCO) - Ngày 12/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo – Triển lãm Vietnam Finance 2014, với chủ đề “Tăng cường Hệ thống thông tin Quản lý Tài chính Chính phủ (GFMIS) hướng tới nền tài chính công hiệu quả và hiện đại".