Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vietnam Finance 2018
hóa đơn điện tử
(TBTCO) - Tại khu vực hội thảo Vietnam Finance 2018 ngày 26/9, Công ty cổ phần MISA là đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử được Bộ Tài chính mời tới để chia sẻ giải pháp của mình, khi là đơn vị đầu tiên ứng dụng công nghệ Blockchain.
hội thảo - triển lãm vietnam finance 2018
(TBTCO) - Ngành Tài chính đóng vai trò kiến tạo, kết nối, chia sẻ dữ liệu và nền tảng số hóa, đáp ứng toàn diện nhu cầu giao dịch tài chính công, nhu cầu khai thác sử dụng thông tin số của Chính phủ, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức.