Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vietnam post
vinalines
(TBTCO) - Mới đây tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ký thỏa thuận hợp tác về phát triển kinh doanh dịch vụ và cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau.
LV
(TBTCO) - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa tổ chức kỷ niệm 5 năm hợp tác. Qua 5 năm, hai đơn vị đã đạt được bước tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định uy tín, thương hiệu và thiết lập được mối quan hệ hợp tác chặt chẽ.
vé tàu điện tử
(TBTCO) - Dịch vụ do Vietnam Post cung cấp nhằm thu hộ tiền bán vé tàu từ người nộp tiền/khách hàng mua vé tàu trên hệ thống bán vé điện tử của Đường sắt Việt Nam tại các Bưu cục có kết nối mạng máy tính online trên phạm vi toàn quốc...