Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vietnam virlines
trao bằng
(TBTCO) - Tổ bay đã thực hiện hành trình gồm 15 thành viên được Vietnam Airlines lựa chọn từ gần 100 phi công, tiếp viên, thợ kỹ thuật, nhân viên mặt đất tình nguyện đăng ký lên đường làm nhiệm vụ.