Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Viettel tung ra bán hàng trăm ngàn số đẹp
Viettel
(TBTCO) - Từ ngày 3/06/2014, Tổng Công ty Viễn thông Viettel chính thức triển khai chương trình “Cơ hội vàng vạn số đẹp”, với việc cam kết sẽ luôn duy trì có tới 210.000 số đẹp mỗi ngày để cung cấp cho khách hàng.