Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vin group
covid-19
(TBTCO) - Ngày 7/8/2020, Tập đoàn Vingroup đã tiến hành bàn giao lô máy thở đầu tiên cho Bộ Y tế, đồng thời tặng hóa chất thực hiện 56.000 xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (Real Time - PCR) cho Đà Nẵng, Hải Phòng và Bắc Ninh.
vin group
(TBTCO) - Tập đoàn Vingroup (mã Ck VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020. Theo đó, trong 6 tháng năm 2020, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup đạt 38.576 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.354 tỷ đồng.