Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vinacas
Điều thô
(TBTCO) - Liên quan đến nhập khẩu điều thô, Hiệp Hội điều Việt Nam (Vinacas) vừa khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam nên thận trọng khi tìm đối tác mua bán cũng như chất lượng sản phẩm điều thô tại Bờ Biển Ngà.
xuất khẩu điều
(TBTCO) - Mặc dù đưa ra mục tiêu mỗi năm thu về khoảng 1,5 tỷ USD (2013-2015), nhưng mới đây, Vinacas đã nâng con số dự báo năm 2013, Việt Nam sẽ thu về khoảng 1,7- 1,8 tỷ USD từ xuất khẩu (XK) điều nhân và các sản phẩm liên quan đến điều.