Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vinacomin
tong cty dien luc - KTV
(TBTCO) - Tổng công ty Điện lực - Vinacomin cho biết, trong 9 tháng, tổng doanh thu của doanh nghiệp này đạt 10.094 tỷ đồng, bằng 78,65% kế hoạch năm, trong đó doanh thu sản xuất điện đạt 9.962 tỷ đồng, bằng 78,9% kế hoạch năm; doanh thu sản xuất than đạt 131,899 tỷ đồng đạt 85,5% kế hoạch năm.
bán đấu giá quặng đồng
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin tổ chức phiên đấu giá tiêu thụ sản phẩm tinh quặng đồng vào hồi 10h00’ ngày 06 tháng 6 năm 2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin, thôn Cóc 2, xã Tả Phời, TP. Lào Cai.
bán đấu giá
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin tổ chức phiên đấu giá tiêu thụ sản phẩm tinh quặng đồng vào hồi 10h00’ ngày 21/5/2019 tại văn phòng Công ty Đồng Tả Phời - Vinacomin, thôn Cóc 2, xã Tả Phời, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Bán đấu giá
(TBTCO) - Công ty CP Đồng Tả Phời – Vinacomin tổ chức phiên đấu giá tiêu thụ sản phẩm tinh quặng đồng vào hồi 10h00’ ngày 3/5/2019, tại Văn phòng Công ty CP Đồng Tả Phời - Vinacomin.
bán đấu giá
(TBTCO) - Công ty CP Đồng Tả Phời – Vinacomin tổ chức phiên đấu giá tiêu thụ sản phẩm tinh quặng đồng vào hồi 10h00’ ngày 3/5/2019, tại Văn phòng Công ty CP Đồng Tả Phời - Vinacomin.
bán đấu giá
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin tổ chức Phiên đấu giá tiêu thụ sản phẩm tinh quặng đồng vào hồi 10h00’ ngày 23 tháng 3 năm 2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin, số 201, Quốc lộ 4E, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai.
bán đấu giá
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin tổ chức Phiên đấu giá tiêu thụ sản phẩm tinh quặng đồng vào hồi 10h00’ ngày 23 tháng 3 năm 2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin, số 201, Quốc lộ 4E, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai.
bán giá
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin tổ chức Phiên đấu giá tiêu thụ sản phẩm tinh quặng đồng vào hồi 10h00’ ngày 4/3/2019, tại Văn phòng Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin (số 201, quốc lộ 4E, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
bán đấu giá
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin tổ chức Phiên đấu giá tiêu thụ sản phẩm tinh quặng đồng vào hồi 10h00’ ngày 04 tháng 3 năm 2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin (số 201, Quốc lộ 4E, Phường Bắc Cường, TP Lào Cai).