Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vinacomin
Bán đấu giá
(TBTCO) - Công ty CP Đồng Tả Phời – Vinacomin tổ chức phiên đấu giá tiêu thụ sản phẩm tinh quặng đồng vào hồi 10h00’ ngày 3/5/2019, tại Văn phòng Công ty CP Đồng Tả Phời - Vinacomin.
bán đấu giá
(TBTCO) - Công ty CP Đồng Tả Phời – Vinacomin tổ chức phiên đấu giá tiêu thụ sản phẩm tinh quặng đồng vào hồi 10h00’ ngày 3/5/2019, tại Văn phòng Công ty CP Đồng Tả Phời - Vinacomin.
bán đấu giá
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin tổ chức Phiên đấu giá tiêu thụ sản phẩm tinh quặng đồng vào hồi 10h00’ ngày 23 tháng 3 năm 2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin, số 201, Quốc lộ 4E, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai.
bán đấu giá
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin tổ chức Phiên đấu giá tiêu thụ sản phẩm tinh quặng đồng vào hồi 10h00’ ngày 23 tháng 3 năm 2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin, số 201, Quốc lộ 4E, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai.
bán giá
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin tổ chức Phiên đấu giá tiêu thụ sản phẩm tinh quặng đồng vào hồi 10h00’ ngày 4/3/2019, tại Văn phòng Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin (số 201, quốc lộ 4E, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
bán đấu giá
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin tổ chức Phiên đấu giá tiêu thụ sản phẩm tinh quặng đồng vào hồi 10h00’ ngày 04 tháng 3 năm 2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin (số 201, Quốc lộ 4E, Phường Bắc Cường, TP Lào Cai).
thông báo bán đấu giá
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin tổ chức phiên đấu giá tiêu thụ sản phẩm tinh quặng đồng vào hồi 10h00’ ngày 18/1/2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin (số 201, Quốc lộ 4E, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai).
vinacomim
(TBTCO) - Ngày 22/11, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) diễn ra phiên bán đấu giá hơn 7,6 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin với mức giá khởi điểm 12.200 đồng/cổ phần.
Vinacominland
(TBTCO) - Ngày 22/11 tới, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam – TKV (Vinacomin) sẽ bán đấu giá phần vốn góp hơn 178 tỷ đồng, tương đương 99,27% vốn điều lệ tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV (Vinacominland), giá khởi điểm 10.800 đồng/cổ phần.