Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vinamotor
thoai von
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - Công ty Cổ phần (Vinamotor) được tổ chức vào ngày 11/1/2016.
Vinamotor
(TBTCO) - Lợi nhuận trước thuế năm 2014 dự kiến đạt 11 tỷ đồng, năm 2015 đạt 32,4 tỷ đồng, năm 2016 đạt 33,705 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 4,6 triệu đồng/người/ tháng.
Vinamotor
(TBTCO) - 2 doanh nghiệp (DN) Giao thông - Vận tải (GTVT) bán cổ phần ra ngoài chưa đạt kế hoạch là Vinamoto (mới bán được xấp xỉ 2,5%), Cienco 6 (bán được 5 - 7%) đã được Bộ GTVT xin Chính phủ vẫn cho cổ phần hóa và tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư để bán số cổ phần còn lại.
vianmotor
(TBTCO) - Ngày 27/3 tới đây, Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam (Vinamotor) sẽ thực hiện đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở GDCK Hà Nội (HNX). Số lượng chào bán là 51 triệu cổ phần với giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.
o to
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ-Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (VINAMOTOR). Theo đó, VINAMOTOR là công ty cổ phần có vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng.