Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vinare
vinare1
(TBTCVN) - Thực hiện Nghị định 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ năm 1993 về việc mở cửa và phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, Công ty Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam (VINARE), được thành lập ngày 27/9/1994 theo Quyết định số 920/TC/TCCB của Bộ Tài chính.
vinare
(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, với tỷ lệ tham dự của các cổ đông chiếm 93,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Vinare nhận huân chương độc lập
(TBTCO) - Ngày 26/9, tại Hà Nội, Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (27/9/1994 - 27/9/2014) và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba.
VInare
(TBTCO) - Sáng ngày 24/4 tại Hà Nội, Tổng Công ty tái Bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam (VINARE, mã ck VNR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2014.
vinare
(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) được xếp hạng năng lực tài chính mức B++ (Tốt) và năng lực tín dụng của tổ chức phát hành mức “bbb” (triển vọng ổn định). Mức xếp hạng tín nhiệm này đã được A.M.Best Châu Á – Thái Bình Dương công bố ngày 1/11/2013.