Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa VINASAT-1
bảo hiểm vệ tinh
(TBTCO) - Theo Hợp đồng được ký kết, hai vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2 tiếp tục được bảo hiểm trong thời gian hoạt động trên quỹ đạo từ 00 giờ 01’ ngày 16/5/2016 đến 00 giờ 01’ ngày 16/5/2017 với tổng mức trách nhiệm bảo hiểm tối đa gần 222 triệu USD.
bao hiem vinasat
(TBTCO) - Ngày 14/5/2015, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng bảo hiểm cho vệ tinh Vinasat 1 và Vinasat 2 của VNPT/VNPT-I.
(TBTCVN) - PTI và Bảo hiểm Bảo Việt là nhà bảo hiểm chính cho 2 vệ tinh VINASAT - 1 và VINASAT -2.