Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vĩnh Tường
QT Hưng Yên
(TBTCO) - Mặc dù đã có nhiều biện pháp nhưng công tác quyết toán dự án hoàn thành tại các huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch, Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc vẫn không mấy "khởi sắc'' khi các dự án chưa quyết toán vẫn còn tồn đọng nhiều.