Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa VINIF
VINIF
(TBTCO) - Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF - thuộc Tập đoàn Vingroup) công bố tài trợ 124 tỷ đồng cho 20 dự án khoa học và công nghệ. Đây là những dự án xuất sắc và đột phá, mang lại lợi ích thiết thực trong các lĩnh vực quan trọng như big data, y sinh tính toán, gen và tế bào, IoT, …