Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa VJES 2013
trien lam
(TBTCO) - 400 diễn giả và khách mời sẽ cùng tham gia Diễn đàn Kinh tế cấp cao Việt Nam – Nhật Bản 2013 (VJES 2013). Sự kiện này dự kiến diễn ra từ ngày 4 - 6/9/2013 tại Hà Nội.