Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vn-Index vượt 600 điểm
mbs1
(TBTCO) - Nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời một phần khi thị trường tỏ ra đuối sức tại các ngưỡng cản, các hoạt động mua tăng tỷ trọng chỉ nên cân nhắc khi VN-Index vượt 600 điểm và HNX-Index vượt 87,5 điểm với thanh khoản tăng trở lại…