Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa VNACCS/VCI
q
(TBTCO) - Từ ngày 23/5/2014 đến 30/6/2014, đã có 402 tờ khai của 112 doanh nghiệp thông quan qua VNACCS/VCIS tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đạt 30,6 triệu USD kim ngạch XNK.