Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa VNACSS/VCIS
Cán bộ hải quan Hà Tĩnh giải quyết nhanh chóng, kịp thời thủ tục hải quan cho DN.
(TBTCVN) - Số liệu từ Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, tính đến ngày 4/11/2019, đơn vị thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 5.608,2 tỷ đồng, đạt 81,2% chỉ tiêu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao.
k
(TBTCO) - Thủ tục hải quan điện tử đã rút ngắn thời gian thông quan trung bình đối với hàng luồng xanh của hệ thống không quá 3 giây, đồng thời ghi nhận toàn bộ các khâu nghiệp vụ trong quá trình làm thủ tục hải quan và phản hồi ngay thông tin hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.