Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa VNL
vina
(TBTCO) - Công ty cổ phần Logistics Vinalink (mã Ck VNL) vừa thông báo chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của doanh ngiệp tại Công ty cổ phần Giao nhận vận tải miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng).
vinacapital
(TBTCO) - Ông Andy Ho, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận đầu tư VinaCapital cho hay, cả hai quỹ VOF và VNL do VinaCapital đã thoái hết vốn tại CtyCP Phát triển quốc tế Thế kỷ 21 (đang quản lý dự án Khu dân cư Thế kỷ 21) để chuyển hướng đầu tư vào các công ty tư nhân và cổ phiếu OTC.
vnl
(TBTCO) - Cty CP Giao nhận vận tải và thương mại (MCKVNL) vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) nhắc nhở do chậm nộp báo cáo tài chính đơn vị kế toán cấp trên năm 2013.