Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vỏ tôm sơ chế
tôm sơ chế
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có công văn số 4005/TCT-CS gửi các cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, giải đáp vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng đầu vỏ tôm sơ chế làm sạch.