Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa võ văn quang
trương thanh đức, võ văn quang, nguyễn tiến lập
(TBTCVN) - Nhiều ý kiến các chuyên gia kinh tế cho rằng, nên cho phép Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tiếp quản phần vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tại các ngân hàng thương mại (NHTM).