Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vội vã
lai suat
(TBTCO) - Với niềm tin tiêu dùng thấp, tăng trưởng tín dụng âm, giá cả ở Việt Nam cũng đang giảm, HSBC cho rằng lạm phát sẽ chỉ ở mức trung bình 5,5% trong năm 2014 so với mức 6,6% trong năm 2013.