Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
điện khí
(TBTCO) - 5 khu kinh tế và khu công nghiệp thuộc tỉnh Quảng Trị, gồm Đông Nam Quảng Trị, Lao Bảo, Nam Đông Hà, Quán Ngang và Tây Bắc Hồ Xá đã thu hút được trên 97.400 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư.
KBNN Hậu Giang
(TBTCO) - Kết thúc năm 2020, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang giải ngân vốn đầu tư đạt gần 84% kế hoạch. Đơn vị đang phấn đấu đến hết niên độ ngân sách năm 2020 (31/1/2021), tỷ lệ này sẽ đạt 100%.
KBNN Hà Nội
(TBTCO) - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của Hà Nội đang ở mức 84% (bao gồm cả kế hoạch 2019 kéo dài). Kho bạc Nhà nước Hà Nội đang phấn đấu hết ngày 31/1/2021, nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương giải ngân được 93% kế hoạch.
vốn đầu tư
(TBTCO) - Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2020 tăng 5,7% so với năm 2019, mức thấp nhất trong giai đoạn 2011 - 2020 do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh.
ssi
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán SSI (mã Ck SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và lũy kế cả năm 2020 với doanh thu lần lượt 1.207,6 tỷ đồng và 4.528 tỷ đồng; lợi nhuận 489,3 tỷ đồng và 1.565 tỷ đồng.
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, góp phần thúc đẩy tiến trình sắp xếp, đổi mới
(TBTCVN) - Với việc hệ thống các cơ chế chính sách pháp luật phục vụ quá trình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước được ban hành đầy đủ và ngày càng hoàn thiện, đã thúc đẩy tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trong những năm gần đây.
nong
(TBTCVN) - Theo WB, Chính phủ cần đánh giá cẩn trọng về thời điểm gỡ bỏ các chính sách kinh tế vĩ mô đã được sử dụng để ứng phó với khủng hoảng, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến nền kinh tế.
anh mơi
(TBTCO) - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trên địa bàn năm 2021 là 9.156 tỷ đồng.
KBNN Nam Sách, Hải Dương
(TBTCO) - Bám sát các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hải Dương đã thực hiện kiểm soát các khoản chi ngân sách chặt chẽ, đúng chế độ, định mức. Qua kiểm soát chi, trong năm 2020, Kho bạc Nhà nước Hải Dương đã từ chối thanh toán trên 2,5 tỷ đồng.