Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Bộ Tài chính họp với các địa phương về tình hình giải ngân vốn vay nước ngoài vào ngày 31/8/2020.
(TBTCVN) - Tính đến 31/8/2020, các bộ, ngành giải ngân vốn vay nước ngoài mới đạt 21,28% dự toán được giao (3.875 tỷ đồng), các địa phương giải ngân đạt 25% dự toán vốn cấp phát được giao (8.600 tỷ đồng).
Cầu Quang Thanh
(TBTCO) - Bằng sự quyết tâm và phối hợp tốt của các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, Hải Phòng đang cố gắng phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020.
đầu tư công
(TBTCO) - Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước Ninh Bình, tính đến ngày 31/8, đơn vị đã thanh toán được 4.369 tỷ đồng/ 8.253 tỷ đồng vốn đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước, đạt 56% kế hoạch vốn.
Các bộ, ngành cam kết giải ngân 100% vốn vay nước ngoài
(TBTCO) - Ngày 26/8, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị với các bộ, ngành về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng năm 2020.
TT
(TBTCO) - Theo kế hoạch, năm 2020 phải chuyển 38.500 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tình hình cổ phần hóa, thoái vốn chậm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành kế hoạch này.
bộ-xây-dựng-chuyển-giao-4-tổng-công-ty-về-scic.jpg
(TBTCO) - Thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã thực hiện chuyển giao 4 tổng công ty về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
giải ngân
(TBTCO) - Nhiều địa phương chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nhưng cũng cam kết thực hiện kế hoạch giải ngân ở mức cao nhất.
CPH
(TBTCO) - Trong 8 tháng đầu năm, chỉ có thêm 6 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hoá. Theo kế hoạch, trong 4 tháng còn lại của năm 2020 phải cổ phần hoá thêm 91 doanh nghiệp là điều rất khó khả thi.
dòng vốn vão ETF
(TBTCO) - Dòng tiền các quỹ ETF hiện nay chủ yếu tới từ nhà đầu tư nước ngoài là các tổ chức. Tuy nhiên, tiền từ các tổ chức này về cơ bản đều từ cá nhân tham gia quỹ và các quỹ này sẽ đầu tư vào các ETF ở Việt Nam. Xu hướng này sẽ tiếp tục trong tương lai sắp tới.