Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kiểm soát ghi thu ghi chi dự án ODA và vốn vay ưu đãi
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước vừa có văn bản đề nghị Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung trong công tác kiểm soát chi, ghi thu ghi chi các dự án ODA và vốn vay ưu đãi.
Giải ngân vốn xây dựng cơ bản nguồn vốn vay nước ngoài mới đạt 23,2% kế hoạch
(TBTCO) - Theo số liệu vừa được Bộ Tài chính công khai, tính đến 15/10/2019, giải ngân chi xây dựng cơ bản nguồn vốn vay nước ngoài mới đạt 23,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Chậm cổ phần hóa chủ yếu là do người đứng đầu chưa quyết liệt
(TBTCO) - Phát biểu tại hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, tổ chức ngày 16/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, chậm cổ phần hóa nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, nhiều đơn vị chưa chủ động, vai trò của người đứng đầu chưa cao, chưa quyết liệt.
CK
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho rằng, chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty không đại chúng cần quy định thực hiện theo cả 2 luật để đảm bảo khung khổ pháp lý đồng bộ, rõ ràng. Luật DN quy định quyền của DN huy động vốn trái phiếu, Luật Chứng khoán quy định nguyên tắc chung về chào bán trái phiếu.
KBNN Nam Sách, Hải Dương
(TBTCO) - Tính đến ngày 20/10 vừa qua, toàn tỉnh Hải Dương đã giải ngân được hơn 3.463 tỷ đồng, đạt trên 70% kế hoạch vốn sau khi bổ sung (4.260 tỷ đồng). Theo đó, Hải Dương là 1 trong 10 tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao trong cả nước.
dự án
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển từ nguồn vốn nước ngoài 2019 phân bổ chậm. Hiện còn hơn 3.200 tỷ đồng vốn nước ngoài chưa phân bổ.
ĐT
(TBTCO) - Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn tới phải bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các bộ, cơ quan trung ương và các cấp chính quyền địa phương.
Hòa Bình
(TBTCO) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành chỉ thị yêu cầu chủ đầu tư (CĐT) phải tổ chức triển khai thực hiện quản lý hợp đồng xây dựng theo đúng nội dung hợp đồng đã được ký kết và các quy định của pháp luật.
công trình
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án còn chưa kịp thời, gây khó khăn cho công tác giải ngân vốn đầu tư công.