Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Hội thảo Mô hình quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp
(TBTCO) - Sáng 27/4, Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội và Thời báo Tài chính Việt Nam cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Mô hình quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) trong tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở Việt Nam”.
ĐVN
(TBTCO) - Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước, chống lợi ích nhóm, tiêu cực, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để thúc đẩy động lực sản xuất kinh doanh của DN... là những mục tiêu cốt lõi mà mô hình cơ quan quản lý vốn Nhà nước tại DN cần hướng tới.
HT
(TBTCO) - Sáng 27/4, Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội và Thời báo Tài chính Việt Nam cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Mô hình quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) trong tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở Việt Nam”.
NTM
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
tien
(TBTCVN) - Sau nhiều thảo luận, đề xuất, Đề án thành lập cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và vốn nhà nước tại DN đã được chốt lại ở hai mô hình để lựa chọn.
te
(TBTCVN) - Quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế và gia tăng phúc lợi quốc gia ở hầu khắp các nước trên thế giới.
scic
(TBTCVN) - Bàn về mô hình của cơ quan chuyên trách thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và DN có vốn nhà nước.
trang 7
(TBTCVN) - Công tác đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu, song vẫn còn quá nhiều tồn tại, yếu kém trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Tiền
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 diễn ra ngày 18/4/2017.