Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn đăng ký
doanh nghiep
(TBTCO) - Năm 2020, cả nước có 134,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập, giảm 2,3% so với năm 2019 nhưng có số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 32,3%.
(TBTCO) - Trong năm 2020, cả nước có 134,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập, giảm 2,3% so với năm trước nhưng có số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 32,3%.
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp thành lập mới tháng 11/2020 tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2019; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 5,4% so với tháng trước.
bds
(TBTCO) - Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, trong 10 tháng năm 2020, các cơ quan chức năng của địa phương đã cấp phép cho 32.748 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 732.758 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số giấy phép giảm 8,3%, trong khi vốn đăng ký tăng 36,8%.
Một góc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.
Doanh nghiệp mới
(TBTCO) - Trong tháng 3, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.082 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 81.156 tỷ đồng, tăng 2,8% về số doanh nghiệp và giảm 18% về số vốn đăng ký. 55,7% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh quý II sẽ tốt lên so với quý I.
DN
(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 3 tháng đầu năm 2018, cả nước có 26.785 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký là 278.489 tỷ đồng, tăng 1,2% về số DN và tăng 2,7% về số vốn đăng ký.
Doanh nghiệp
(TBTCO) - 2 tháng đầu năm nay, cả nước có 18.703 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 197,3 nghìn tỷ đồng, tăng 29,4% về số DN và tăng 29,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.
Doanh nghiệp
(TBTCO) - Tháng 10/2017, số doanh nghiệp (DN) được thành lập mới là 11.158 DN với số vốn đăng ký là 119.238 tỷ đồng, tăng 29,6% về số DN và tăng 48,0% về số vốn đăng ký so với tháng trước.