Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
anh moi
(TBTCO) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo giải ngân các nguồn vốn đầu tư công tỉnh Gia Lai, đến thời điểm 20/10, tỷ lệ giải ngân đạt 68,4% (2.477/3.622 tỷ đồng), tăng 1,19% so với cùng kỳ năm 2019.
KBNN
(TBTCO) - Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự kiến giải ngân vốn đầu tư năm 2020 từ ngân sách nhà nước đến ngày 31/10/2020 đạt khoảng 304.825,9 tỷ đồng, bằng 67,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, được kiểm soát chi qua KBNN.
giải-ngân-vốn-đầu-tư-công.jpg
(TBTCO) - Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cho thấy, tính đến nay toàn tỉnh đã giải ngân 5.072 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 66,4% kế hoạch vốn, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước.
anh moi
(TBTCO) - UBND tỉnh Bình Phước vừa phát động phong trào thi đua “Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công” năm 2020. Mục tiêu phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công theo nghị quyết của HĐND tỉnh giao.
Nhiều bộ, ngành cam kết hoàn thành giải ngân vốn vay nước ngoài
(TBTCO) - Tại Hội nghị với các bộ, ngành về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2020, do Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 12/10.
Giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
(TBTCO) - Báo cáo nhanh từ Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận cho biết, tính đến trung tuần tháng 10/2020, vốn đầu tư của toàn tỉnh giải ngân qua kho bạc là 2.221 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch vốn được giao.
anh mơi
(TBTCO) - 9 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Bình Dương đạt thấp so với bình quân chung của cả nước. Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, từ nay đến cuối năm tỉnh đang huy động nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ.
yên-bái-giải-ngân-vốn-vay-nước-ngoài.jpg
(TBTCO) - Tính đến giữa tháng 10/2020, tỉnh Yên Bái giải ngân được gần 532 tỷ đồng kế hoạch vốn vay nước ngoài, bằng 44,45% kế hoạch vốn. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2020 giải ngân được là gần 295 tỷ đồng; kế hoạch vốn kéo dài năm 2019 chuyển sang giải ngân được là trên 237 tỷ đồng.
hà-nam-giải-ngân-vốn-vay-nước-ngoài.jpg
(TBTCO) - Báo cáo công tác giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài của UBND tỉnh Hà Nam cho thấy, 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh giải ngân được 327 tỷ đồng, bằng 50,13% kế hoạch vốn.