Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn đầu tư
KBNN Hậu Giang
(TBTCO) - Kết thúc năm 2020, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang giải ngân vốn đầu tư đạt gần 84% kế hoạch. Đơn vị đang phấn đấu đến hết niên độ ngân sách năm 2020 (31/1/2021), tỷ lệ này sẽ đạt 100%.
KBNN Hà Nội
(TBTCO) - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của Hà Nội đang ở mức 84% (bao gồm cả kế hoạch 2019 kéo dài). Kho bạc Nhà nước Hà Nội đang phấn đấu hết ngày 31/1/2021, nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương giải ngân được 93% kế hoạch.
vốn đầu tư
(TBTCO) - Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2020 tăng 5,7% so với năm 2019, mức thấp nhất trong giai đoạn 2011 - 2020 do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh.
nong
(TBTCVN) - Theo WB, Chính phủ cần đánh giá cẩn trọng về thời điểm gỡ bỏ các chính sách kinh tế vĩ mô đã được sử dụng để ứng phó với khủng hoảng, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến nền kinh tế.
KBNN Nam Sách, Hải Dương
(TBTCO) - Bám sát các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hải Dương đã thực hiện kiểm soát các khoản chi ngân sách chặt chẽ, đúng chế độ, định mức. Qua kiểm soát chi, trong năm 2020, Kho bạc Nhà nước Hải Dương đã từ chối thanh toán trên 2,5 tỷ đồng.
Hà Nội
(TBTCO) - Hà Nội đang yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là công tác hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải ngân, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.
Giải ngân vốn đầu tư công
(TBTCO) - Sơn La đứng trong top 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 cao nhất cả nước. Tỷ lệ giải ngân này đã góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua với tốc độ tăng trưởng 63%.
Công chức Kho bạc Nhà nước Hòa Bình đang giải đáp các vướng mắc của đơn vị
(TBTCVN) - Thu hồi dư nợ quá hạn tạm ứng vốn đầu tư công là vấn đề nan giản của hầu hết các địa phương. Tuy nhiên, tại Hòa Bình, trong năm 2020 vừa qua, địa phương đã làm rất tốt công tác này, nhờ đó số nợ quá hạn vốn ứng trước trong xây dựng cơ bản của tỉnh đã giảm hơn 100 tỷ đồng.
cục-thuế-hà-nam
(TBTCO) - Báo cáo thống kê của tỉnh Hà Nam cho thấy, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn ước đạt 10.278 tỷ đồng, tăng 10,8% dự toán phấn đấu, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2019 thực hiện.