Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn đầu tư
KBNN Nam Sách, Hải Dương
(TBTCO) - Tính đến ngày 20/10 vừa qua, toàn tỉnh Hải Dương đã giải ngân được hơn 3.463 tỷ đồng, đạt trên 70% kế hoạch vốn sau khi bổ sung (4.260 tỷ đồng). Theo đó, Hải Dương là 1 trong 10 tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao trong cả nước.
dự án
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển từ nguồn vốn nước ngoài 2019 phân bổ chậm. Hiện còn hơn 3.200 tỷ đồng vốn nước ngoài chưa phân bổ.
ĐT
(TBTCO) - Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn tới phải bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các bộ, cơ quan trung ương và các cấp chính quyền địa phương.
công trình
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án còn chưa kịp thời, gây khó khăn cho công tác giải ngân vốn đầu tư công.
bệnh viện bạch mai
(TBTCO) - Tính đến 30/9, giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Y tế mới chỉ đạt 26% kế hoạch vốn được giao năm 2019, riêng vốn ngân sách nhà nước đạt 45%.
kho bạc
(TBTCO) - Tại chỉ thị mới đây nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước (KBNN) Tạ Anh Tuấn đã chỉ đạo giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; không đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc.
du an
(TBTCVN) - Chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, việc chậm ngay từ khâu đầu là hoàn thiện thủ tục phê duyệt, điều chỉnh dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán… đã khiến nhiều dự án đầu tư với số vốn hàng nghìn tỷ đồng không thể giải ngân.
tiền vốn vay
(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay đã có 3 đợt đề xuất điều chỉnh vốn nước ngoài với 350 dự án, nhưng đến nay các đề xuất này vẫn chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc giải ngân chậm trễ, kéo dài.
tiền
(TBTCO) - Tính đến nay, có 4 cơ quan trung ương và 30 địa phương vẫn chưa làm thủ tục giải ngân với Bộ Tài chính, trong đó, các cơ quan có tỷ lệ giải ngân thấp như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Quảng Nam.