Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn đầu tư công
Cần có giải pháp để thúc đẩy sử dụng hết nguồn vốn đầu tư công.
(TBTCVN) - Đến cuối tháng 6, giải ngân vốn đầu tư công (gồm kế hoạch các năm trước chuyển sang) mới đạt gần 29% kế hoạch.
thành phố bắc ninh.jpg
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh Bắc Ninh giảm 3,3% so cùng kỳ. Đây là năm thứ 2 liên tiếp GRDP của tỉnh Bắc Ninh giảm trong 6 tháng đầu năm.
giải ngân vốn đầu tư công.jpg
(TBTCO) - Báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa cho thấy, 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh ước đạt 6.600 tỷ đồng, bằng 38% dự toán, giảm 31% (so với cùng kỳ năm 2019).
thảnh-phố-phủ-lý.jpg
(TBTCO) - Cục Thống kê Hà Nam vừa công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020. Báo cáo của Cục Thống kê Hà Nam cho thấy, giá trị tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 17.480 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2019.
giải ngân vốn đầu tư
(TBTCO) - Năm 2020, vốn ODA giao cho Thành phố Hà Nội là 6.982 tỷ đồng. Ước tính đến 24/6, vốn ODA giải ngân được 1.159,3 tỷ đồng, đạt 22,1% kế hoạch.
giải ngân vốn vay nước ngoài
(TBTCO) - Tinh đến nay, tổng số giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài từ đầu năm tới nay mới đạt 7.427 tỷ đồng, tương ứng với 13,1% dự toán của năm 2020. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương vẫn đang tiếp tục giải ngân phần vốn của năm 2019 chuyển sang là 7.198 tỷ đồng.
giải ngân đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài
(TBTCO) - Sáng ngày 25/6, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị.
đê tả
(TBTCO) - UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ban, ngành ban hành kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng chủ đầu tư. Tỉnh yêu cầu đến tháng 8/2020 phải hoàn thành giải ngân vốn năm 2018, năm 2019 chuyển sang năm 2020.
giao thông
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có chỉ thị đẩy mạnh thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thực hiện Nghị quyết 84/2020/NQ-CP của Chính phủ...