Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn đầu tư công
vốn nước ngoài
(TBTCO) - Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài đến thời điểm hiện nay rất chậm. Theo đó có nhiều nguyên nhân như một số dự án hết thời hạn giải ngân vốn theo hiệp định, có dự án vướng mắc ký kết hợp đồng cho vay lại, hoặc đang làm thủ tục trình Quốc hội để tăng tổng mức đầu tư…
NĐH
(TBTCO) - Trong hai năm còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH), do tiến độ phân bổ, giao kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm chậm, áp lực cân đối nguồn vốn là rất lớn, nên khó có khả năng hoàn thành kế hoạch đặt ra và sẽ phải chuyển một phần vốn sang giai đoạn sau.
vốn trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2018 của các bộ, ngành, địa phương bố trí nhiều cho các dự án khởi công mới. Việc lựa chọn đơn vị thi công xây lắp và giải ngân, theo báo cáo của các đơn vị sẽ chủ yếu được thực hiện trong quý IV/2018.
giảm nghèo
(TBTCO) - Theo số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, tính đến ngày 25/9, một số chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) vẫn còn tình trạng phân bổ vốn chậm, chưa đạt 100% số vốn đầu tư của năm 2018.
giải ngân vốn đầu tư công
(TBTCO) - Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát khối lượng thực hiện để hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, gửi ngay ra Kho bạc Nhà nước thanh toán theo quy định, không để dồn việc vào cuối năm.
giải ngân vốn
(TBTCO) - Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gửi về Bộ Tài chính của TP. Hải Phòng cho thấy, đến nay, thành phố đã giải ngân đạt 92% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao.
tiền
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách 9 tháng năm 2018 được hơn 203.583 tỷ đồng, đạt 50,93% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 52,46% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Một số dự án có nguồn vốn lớn đang thực hiện
(TBTCVN) - Theo ông Lê Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính), do quy định các dự án trong kế hoạch đầu tư công hàng năm được giải ngân đến 31/12 năm sau, khiến số vốn chuyển nguồn sang năm sau ngày càng tăng. Áp lực giải ngân nguồn vốn kéo dài sẽ được dồn vào nửa cuối năm.
trung tâm dạy nghề
(TBTCO) - Báo cáo của Hội Nông dân Việt Nam gửi về Bộ Tài chính mới đây cho thấy, cơ quan này có 15 dự án đầu tư công giải ngân chậm tiến độ và số vốn giải ngân mới đạt hơn 46% kế hoạch được giao.