Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vốn đầu tư nước ngoài vào Cần Thơ đạt cao kỷ lục
canthothuhutfdi
(TBTCO) - Cần Thơ vừa cấp phép mới và điều chỉnh tăng vốn đầu tư gần 3,3 triệu USD cho 2 doanh nghiệp nước ngoài, nâng tổng số dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Cần Thơ từ đầu năm đến nay lên 57 dự án với tổng vốn đăng ký 879 triệu USD.