Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Bản Mồng
(TBTCO) - 3 tháng đầu năm 2020, khối lượng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên tổng vốn từ ngân sách nhà nước đã giao của Bộ NN&PTNT ước đạt 1.514 tỷ đồng, bằng 10,83% kế hoạch năm. Một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ giải ngân chưa cao do tác động bởi dịch bệnh Covid-19.
xây dựng cơ bản
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tính đến ngày 31/3 thuộc kế hoạch năm 2020 là 57.508,5 tỷ đồng, ước đạt 12,8% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.
Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - Theo Bộ NN&PTNT, tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 được giao là 14.625 tỷ đồng; trong đó vốn trong nước 1.265 tỷ đồng, vốn ODA 2.360 tỷ đồng, vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) 11.000 tỷ đồng. 11 tháng, khối lượng giải ngân ước đạt 9.015,4 tỷ đồng, bằng 61,6% kế hoạch năm.
Nông nghiệp
(TBTCO) - 4 tháng đầu năm 2019, khối lượng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngành Nông nghiệp thực hiện ước đạt 1.774 tỷ đồng, bằng 12,3% kế hoạch năm, cao hơn 2% so với cùng kỳ năm trước.
Đào tạo
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 9 tháng năm 2018, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản do bộ quản lý ước đạt 3.784,3 tỷ đồng, bằng 46,8% kế hoạch, giải ngân ước đạt 3.900,5 tỷ đồng, bằng 48,3% kế hoạch.
Nông nghiệp
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 8 tháng đầu năm 2018, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn ngành ước đạt 4.754,5 tỷ đồng, bằng 30,1% kế hoạch năm.
Nông nghiệp
(TBTCO) - Đến ngày 20/6/2018, các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thực hiện mới đạt 3.308 tỷ đồng, bằng 21% kế hoạch; giải ngân đạt 3.548 tỷ đồng, bằng 22,6% kế hoạch.
Cần tìm nguyên nhân các dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017
(TBTCVN) - Năm 2017 sắp kết thúc, nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) mới đạt 58,7% kế hoạch.
giải ngân vốn đầu tư
(TBTCO) - Báo cáo từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2017 của tỉnh là 4.000 tỷ đồng, kết quả giải ngân đến hết tháng 9 đạt gần 1.700 tỷ đồng, bằng 41% so với kế hoạch được phân bổ.