Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn điều lệ
FWD
(TBTCO) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD) vừa công bố tăng vốn điều lệ của công ty từ 3.675 tỷ đồng lên hơn 13.937 tỷ đồng và trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Việt Nam tính theo vốn điều lệ.
dta
(TBTCO) - Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã chính thức nâng mức vốn điều lệ từ 8.881.440.950.000 đồng lên 9.769.483.190.000 đồng.
st
(TBTCO) - Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã Ck STK) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2020 với mục tiêu doanh thu năm 2020 đạt 2.558 tỷ đồng (tăng 13% so với năm ngoái), lợi nhuận trước thuế tương ứng 264 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng (tăng hơn 9%).
SSI
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã Ck SSI) thông báo về việc công bố Giấy phép tăng vốn điều lệ.
gab
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC (mã Ck GAB) công bố triển khai phương án phát hành 55,2 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 14.
MB
(TBTCO) - Thống đốc NHNN vừa chấp thuận việc MB tăng vốn điều lệ từ 23.727 tỷ đồng lên 24.417 tỷ đồng theo đề nghị của MB.
TT
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ phần (CTCP).
sun life
(TBTCO) - Sun Life Việt Nam vừa được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 2.570 lên 5.070 tỷ đồng.
anh
(TBTCO) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.