Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn FDI
Hà Nội
(TBTCO) - 6 tháng năm 2019, thu hút vốn FDI của Hà Nội dự kiến tiếp tục dẫn đầu cả nước, với số vốn khoảng 5,3 tỷ USD. Đối với vốn FDI, Hà Nội xác định một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với xu hướng phát triển chung, có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
nhà máy Trung Quốc
(TBTCO) - Đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam không ngừng tăng lên ngay cả khi nước này sử dụng nhiều biện pháp để hạn chế dòng tiền chảy ra khỏi nước này. Tại Việt Nam, vốn FDI từ Trung Quốc đăng ký ghi nhận tăng trưởng gần 15%/năm kể từ 2016, chỉ riêng 4 tháng 2019, đã đạt 70% năm 2018.
bất động sản
(TBTCO) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 4 tháng năm 2019, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam gần 14,6 tỷ USD, trong đó thị trường bất động sản (BĐS) chiếm hơn 1,1 tỷ USD.
Hà Nội
(TBTCO) - Trong 4 tháng năm 2019, các chỉ tiêu cân đối lớn của kinh tế Thủ đô được đảm bảo, cụ thể Thu hút vốn FDI đạt 4,47 tỷ USD, gấp 6 lần cùng kỳ 2018. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn đạt 90.426 tỷ đồng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,06%...
Doanh nghiệp FDI là bộ phận quan trọng của nền kinh tế
(TBTCVN) - Sau hơn 30 năm đổi mới, khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (DN FDI) đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất nhập khẩu, ngân sách, việc làm…
Hà Nội
(TBTCO) - 2 tháng, Hà Nội hút hơn 4 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đây là con số ấn tượng, do thành phố luôn tạo điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư/doanh nghiệp. Hiện Hà Nội đang phấn đấu để năm 2019 thu hút FDI đạt trên 5 tỷ USD.
Giao ban
(TBTCO) - Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn TP. Hà Nội 2 tháng đầu năm 2019 đạt 44.662 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán, tăng 26,7% (so với cùng kỳ năm 2018).
phó thủ tướng
(TBTCO) - “Trọng tâm của định hướng thu hút, sử dụng hiệu quả vốn FDI của chúng ta là về thể chế, chính sách trên tinh thần coi trọng ngoại lực nhưng nội lực là quyết định. FDI là bộ phận hữu cơ của nền kinh tế, góp phần tăng cường sức mạnh của các doanh nghiệp trong nước”.
tuyen dung
(TBTCO) - Theo Navigos Group, quý 4/2018, ghi nhận những tác động của hiệp định thương mại tự do, nguồn vốn FDI đến nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao tại thị trường Việt Nam.