Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn FDI
TT1
(TBTCO) - Khác với đa số các nước, dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ của chúng ta còn khá lớn cho kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng.
Hà Nội
(TBTCO) - Trong bối cảnh khó khăn chung, chỉ số kinh tế của TP.Hà Nội có tăng trưởng, nhưng đều thấp hơn so với cùng kỳ. Thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp cho 9 tháng còn lại để giữ được tốc độ phát triển ổn định.
Gỗ
(TBTCO) - Theo Hiệp hội Gỗ và chế biến lâm sản Việt Nam, ngành chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam rất có sức hút các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với 966 doanh nghiệp (DN) FDI. Tuy nhiên, khối DN này hiện cũng bị ảnh hưởng bởi tác động của dịch Covid -19.
Hà Nội
(TBTCO)- 10 tháng năm 2019, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) với 6,85 tỷ USD. Trong đó vốn đăng ký cấp mới 945 triệu USD; dự án tăng vốn 578 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần 5,33 tỷ USD.
von
(TBTCVN) - Tất cả các loại hình đầu tư từ nước ngoài đều rất đáng hoan nghênh. Đó là nguồn vốn bổ sung rất đáng quý cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải xem xét rủi ro, cân nhắc khi phê duyệt để đảm bảo vốn FDI có chất lượng...
Hà Nội
(TBTCO) - 9 tháng năm 2019, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, GRDP tăng cao hơn cùng kỳ. Thành phố tiếp tục là điểm đến hấp dẫn về thu hút đầu tư, thu ngân sách đạt khá; các lĩnh vực an sinh xã hội trên địa bàn cũng được đảm bảo.
bds
(TBTCVN) - Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang đã tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp nhận được kỳ vọng tích cực từ phía nhà đầu tư.
dn
(TBTCVN) - Nghị quyết số 50-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 20/8/2019 đã đưa ra định hướng mới về chính sách thu hút đầu tư nước ngoài. Đây là Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt đối với tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.
Hà Nội
(TBTCO) - 6 tháng năm 2019, thu hút vốn FDI của Hà Nội dự kiến tiếp tục dẫn đầu cả nước, với số vốn khoảng 5,3 tỷ USD. Đối với vốn FDI, Hà Nội xác định một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với xu hướng phát triển chung, có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.