Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn giá rẻ
ngân hàng
(TBTCO) - Ứ đọng vốn đang là tình trạng chung của nhiều ngân hàng thương mại. Một loạt ngân hàng đã hạ lãi suất huy động, tung ra các gói cho vay giá rẻ để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm.