Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn ngắn hạn
sx
(TBTCVN) - Ngân hàng Nhà nước đang muốn lùi lộ trình “siết” tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 6 tháng đến 1 năm. Đề xuất này đã thu hút sự quan tâm, góp ý cụ thể của một số chuyên gia uy tín trong lĩnh vực ngân hàng.
tc
(TBTCVN) - Trong bối cảnh tiếp cận vốn trung, dài hạn tới đây sẽ khó khăn hơn, khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện lộ trình giảm dần tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn, thì thuê tài chính sẽ là một trong những giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp (DN) vượt qua các rào cản tiếp cận vốn.
tt 36
(TBTCO) - Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn sẽ giảm từ 60% xuống còn 40%, đồng thời xếp bất động sản vào nhóm tài sản có hệ số rủi ro 250%, thay vì 150% như trước đây.
Tien
(TBTCO) - Việc nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay dài hạn có thể ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của toàn hệ thống, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất giảm, người gửi tiền ít có xu hướng đáo hạn, mà tăng xu hướng rút ra để tìm kênh lợi nhuận cao hơn.
NH
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cập nhật nhiều số liệu về tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng đến 31/10/2014. Trong đó, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn chưa đạt 20%, thấp hơn nhiều mức quy định giới hạn là 30% và mức quy định mới nhất theo Thông tư 36 là 60%.