Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn ngân sách nhà nước
KBNN Thanh Hóa
(TBTCO) - Cùng với các đơn vị trong toàn hệ thống, từ nhiều năm nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thanh Hóa đã tập trung cao độ cho công tác hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ giúp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
KSC
(TBTCO) - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa có chỉ thị yêu cầu chấn chỉnh lại công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.
quyet toan
(TBTCO) - Đối với vốn đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cho phép ứng trước kế hoạch vốn năm sau thì không yêu cầu lập báo cáo quyết toán năm, nhưng phải lập báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện và thanh toán vốn trong năm.
Xây dựng
(TBTCO) - Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn NSNN 8 tháng năm 2017 so với kế hoạch đã được Quốc hội giao đạt tương đương so với cùng kỳ năm 2016 (39%). Trong đó, vốn NSNN tương đương so với cùng kỳ năm 2016; vốn TPCP năm 2017 có tỷ lệ giải ngân thấp hơn nhiều so với cùng kỳ.
Xây dựng cơ bản ngành Nông nghiệp
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 5 tháng năm 2017, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 1.300,7 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch.
kho
(TBTCVN) - Tính đến hết tháng 4, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 81.581 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước (NSNN) và cho đầu tư phát triển thông qua phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP), đạt 44,5% kế hoạch năm.
bo
(TBTCVN) - 11 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam được thanh tra đã nghiêm túc chấp hành các quy định tại Thông tư số 75/2013/TT- BTC và Thông tư 01/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Cùng với thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính
(TBTCVN) - Việc giải ngân vốn ODA tăng nhanh là tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng và tăng trưởng kinh tế.
đường sắt
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội cho biết, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước tính tháng 2 đạt 1.134 tỷ đồng, bằng 56,7% so với tháng trước và tăng 20,3% so với cùng kỳ.