Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn ngân sách trung ương
hue
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 cho các dự án tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14.
NĐH
(TBTCO) - Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, việc cho phép sử dụng hơn 182.000 tỷ đồng vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn là cần thiết. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nguồn vốn ngân sách không cân đối được nên đề nghị chưa sử dụng dự phòng chung.
KBNN Quảng Ninh
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ninh cho biết, 9 tháng năm 2018, đơn vị đã giải ngân vốn đầu tư được 8.335 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch.
tien
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 2) cho Bộ, ngành trung ương 2.980,337 tỷ đồng, các địa phương 11.024,396 tỷ đồng.