Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn ngoại vào TTCK
đanh cồng khai trương phien giao dịch dau năm 2015
(TBTCO) - Với việc đạt được những bước tiến tích cực nhằm nâng hạng TTCK Việt Nam, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư vào thị trường Việt Nam, dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục vào chứng khoán trong năm 2015.