Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn NSNN
Dự án đường vành đai 5 Thái Nguyên
(TBTCO) - Ông Lê Trọng Hiệp, Trưởng phòng Kiểm soát chi - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên cho biết, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư qua KBNN Thái Nguyên trong 7 tháng vừa qua đạt 1.896 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch.
chế độ kế toán
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn tất, đăng trên Cổng thông tin Bộ Tài chính để lấy ý kiến về dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN), nhằm thay thế Thông tư 195/2012/TT-BTC.
HĐND Hà Nội
(TBTCO) - Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội (HĐND TP) đã chấp thuận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019, với tổng kinh phí 1.972,5 tỷ đồng; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản của 38 dự án.
đầu tư
(TBTCO) - Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) thuộc cấp tỉnh quản lý được hiểu là dự án do chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt đầu tư dự án hoặc cơ quan cấp dưới được chủ tịch UBND tỉnh phân cấp hoặc ủy quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án.
Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 7 tháng năm 2018, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản do bộ quản lý ước đạt 3.780,3 tỷ đồng, bằng 23,9% kế hoạch; giải ngân ước đạt 4.292 tỷ đồng, bằng 27,2% kế hoạch.
KBNN
(TBTCO) - Là cơ quan quản lý và kiểm soát chi nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN), Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã rất chú trọng đến công tác giải ngân nguồn vốn NSNN nội ngành. Theo đó, tính đến hết tháng 6 vừa qua, các khoản chi trong nội ngành đều có tỷ lệ giải ngân cao.
KBNN giải ngân vốn đầu tư
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, tính đến hết tháng 5/2018, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Nhưng với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, KBNN tiếp tục đưa ra các giải pháp.
Thủy lợi
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 3 tháng đầu năm 2018, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 410,9 tỷ đồng, bằng 5,1% kế hoạch.
kb
(TBTCVN) - Là cơ quan đóng trên địa bàn có số thu ngân sách nhà nước (NSNN) lớn nhất cả nước.