Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn nước ngoài
Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông giải ngân 479,5 tỷ đồng, đạt 82,% kế hoạch.
(TBTCVN) - Tính đến 31/10/2020, Bộ Giao thông vận tải đã giải ngân 4.091/6.131 tỷ đồng vốn ODA, đạt 66,7% kế hoạch năm 2020, trong khi tỷ lệ bình quân chung của cả nước là 35,88%. Tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài của Bộ Giao thông vận tải cao gần gấp 2 lần bình quân chung cả nước.
Tỷ lệ giải ngân ước 10 tháng qua đạt 60,37% kế hoạch vốn.
(TBTCVN) - Theo Báo cáo từ Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước 10 tháng đã có sự chuyển biến tích cực so với các tháng đầu năm. Đây là những dấu hiệu đáng mừng và cho thấy những giải pháp Chính phủ đưa ra đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả.
giải ngân vốn nước ngoài
(TBTCO) - Bộ Tài chính ghi nhận 10/12 bộ, ngành (trừ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại học Quốc gia Hà Nội) cam kết hoàn thành giải ngân (sau khi điều chỉnh giảm một phần hoặc toàn bộ kế hoạch vốn, trừ Bộ Giao thông vận tải không đề xuất cắt giảm vốn).
vay vốn nước ngoài
(TBTCO) - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2020, Chính phủ đã ký kết 9 hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá khoảng 957 triệu USD.
Sửa đổi quy định về room ngoại để thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút mạnh mẽ hơn vốn ngoại.
(TBTCVN) - Dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán không còn quy định cho phép công ty đại chúng được quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của doanh nghiệp.
Nhiều dự án tại Ninh Bình có tỷ lệ giải ngân đạt 100% vốn kế hoạch.
(TBTCVN) -Tính đến 8/7/2020, tỉnh Ninh Bình đã giải ngân được 2.162,4 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 71,2% kế hoạch, cao gấp 2,36 lần so với tỷ lệ giải ngân của cả nước. Ninh Bình là 1 trong 10 địa phương có số giải ngân cao nhất trên cả nước.
hiệp định vay vốn
(TBTCO) - Thông tin từ Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm 2020, Chính phủ đã ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài với Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Hàn Quốc trị giá khoảng 523 triệu USD.
TV
(TBTCO) - Một số ý kiến trong Ủy ban Tài chính ngân sách (UBTCNS) cho rằng, phải làm rõ lý do số vốn nước ngoài thuộc dự toán năm 2019 là 7.873,844 tỷ đồng vẫn chưa được giao kế hoạch vốn. Đến 31/12/2019, số vốn còn lại chưa giao kế hoạch cho các dự án sẽ phải hủy dự toán.
vốn ngoại
(TBTCO) - Với những diễn biến mới của dòng vốn toàn cầu và với giả định không có những biến động bất ngờ như đổ vỡ của thương chiến Mỹ - Trung, dòng vốn nước ngoài trong đó có dòng vốn ETF hy vọng sẽ tích cực hơn, từ đó nâng đỡ cho chỉ số VN-Index trong thời gian cuối năm 2019, đầu năm 2020.