Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn nước ngoài
Những công trình giải ngân chậm sẽ bị điều chuyển vốn.
(TBTCVN) - Giải ngân vốn nước ngoài đang rất chậm, 11 tháng mới đạt hơn 38% kế hoạch.
nguyên đức hải
(TBTCO) - Sáng 12/11, với 89,48% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó quyết định tăng tổng mức vốn nước ngoài từ 300 nghìn tỷ đồng lên 360 nghìn tỷ đồng.
dự án
(TBTCO) - Trong báo cáo mới đây, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan rà soát kế hoạch vốn năm 2018, điều chỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh vốn giữa các dự án có vốn nước ngoài giải ngân chậm và dự án có nhu cầu.
vốn nước ngoài
(TBTCO) - Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài đến thời điểm hiện nay rất chậm. Theo đó có nhiều nguyên nhân như một số dự án hết thời hạn giải ngân vốn theo hiệp định, có dự án vướng mắc ký kết hợp đồng cho vay lại, hoặc đang làm thủ tục trình Quốc hội để tăng tổng mức đầu tư…
BTĐT
(TBTCO) - Ngày 4/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm thu hút FDI tại Việt Nam với chủ đề "Tầm nhìn và cơ hội trong kỷ nguyên mới". Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị.
Việt Nam - điểm đến hấp dẫn của dòng vốn nước ngoài.
(TBTCVN) - 30 năm qua là giai đoạn Việt Nam trải qua thời kỳ đổi mới đầy thử thách, cam go. Nhưng cũng vì thế mà kết quả đạt được thực sự là ấn tượng. Không ít người coi những kết quả đó là “ngoạn mục”.
dự án
(TBTCO) - Báo cáo về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của một số địa phương gửi về Bộ Tài chính cho thấy, đến thời điểm tháng 6/2018, giải ngân vốn ODA của một số địa phương còn thấp. Có địa phương mới giải ngân được 0,67% kế hoạch.
Ngân sách
(TBTCO) - Theo Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính), kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2018 còn lại Thủ tướng Chính phủ chưa giao là 15.564,144 tỷ đồng, bao gồm 57,971 tỷ đồng vốn trong nước, 8.074,58 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP), 7.431,593 tỷ đồng vốn nước ngoài.
giai ngan
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề xuất cắt giảm hơn 2.233 tỷ đồng vốn nước ngoài năm 2017 của 5 bộ, ngành Trung ương và 14 địa phương do không có khả năng giải ngân.