Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn oda
ODA
(TBTCO) - Sau hơn một năm ban hành, Nghị định số 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sửa đổi bởi những bất cập trong quá trình thực thi.
giải ngân
(TBTCO) - Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ODA, vay ưu đãi nước ngoài được giao đầu năm 2021 của các địa phương là 63.709 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc giải ngân của các địa phương vẫn rất khó khăn. Vốn đã giải ngân mới bằng 1,73% dự toán.
giải ngân
(TBTCO) - Sáng nay, 11/6, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành địa phương về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 5 tháng đầu năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị.
Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải ngân nhanh các dự án đầu tư công. Đồng thời, bộ cũng rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư linh hoạt, đảm bảo giải ngân 6 tháng đầu năm đạt khoảng 42,8% và cả năm tối thiểu đạt 95% kế hoạch.
Nguồn: Tổng cục Thống kê Infographics: T.L
(TBTCVN) - Trong lúc giao thời, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, tập trung xử lý giải quyết các tồn tại trong phạm vi trách nhiệm, để “bước sang Chính phủ khóa mới tốt nhất, liên tục”.
NĐH
(TBTCO) - Luật Đầu tư công năm 2019 chính thức có hiệu lực từ 1/1/2020. Tuy nhiên, sau hơn một năm có hiệu lực, định nghĩa về vốn đầu tư công vẫn còn cần được giải thích cụ thể.
nhiệt điện
(TBTCO) - Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định tạm dừng trên nguyên tắc việc cấp vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện chạy than mới ở nước ngoài.
đầu tư
(TBTCO) - “Chốt” thời điểm phải hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi còn chưa đầy 2 tháng, song số lượng cần giải ngân vẫn còn rất lớn. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát và làm việc cụ thể với các địa phương, dự án có số dư tài khoản đặc biệt lớn.
hội nghị
(TBTCO) - Tại hội nghị với các địa phương về đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 11 tháng năm 2020 do Bộ Tài chính tổ chức chiều 7/12, nhiều địa phương cam kết sẽ giải ngân hết kế hoạch nguồn vốn này trong năm.