Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn pháp định
NH
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
môi giới bảo hiểm
(TBTCO) - Vốn pháp định của DN kinh doanh môi giới bảo hiểm (BH) gốc hoặc môi giới tái BH là 4 tỷ đồng; kinh doanh môi giới BH gốc và môi giới tái BH là 8 tỷ đồng.
Luat KDBDS
(TBTCO) - Việc phân loại thành nhiều mức vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS) như trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS sẽ gây khó khăn cho việc áp dụng, thậm chí là trái luật.
Đb ĐInh thị Phương Lan
(TBTCO) - Đề cập tới điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản, nhiều ý kiến tán thành quy định của dự án Luật về mức vốn pháp định là 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị mức vốn pháp định tối thiểu phải là 50 tỷ đồng.