Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vốn thực hiện dự án
san bay long thanh
(TBTCO) - Vốn thực hiện dự án sân bay Long Thành là một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận. Chiều qua, Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã thẩm tra vòng 2 về dự án này trước khi đưa ra trình Quốc hội.