Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn TPCP
Đào tạo
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 9 tháng năm 2018, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản do bộ quản lý ước đạt 3.784,3 tỷ đồng, bằng 46,8% kế hoạch, giải ngân ước đạt 3.900,5 tỷ đồng, bằng 48,3% kế hoạch.
Thủy lợi
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 3 tháng đầu năm 2018, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 410,9 tỷ đồng, bằng 5,1% kế hoạch.
trang 7
(TBTCVN) - Qua rà soát và trao đổi với các bộ, ngành về tình hình giải ngân vốn đầu tư 4 tháng đầu năm 2017, Bộ Tài chính nhận định, việc giải ngân vốn còn chậm là do một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch.
gia nghĩa
(TBTCO) - Tổng cộng các nguồn vốn được giao, dự kiến giải ngân năm 2017 của ngành Giao thông vận tải là 51.278,75 tỷ đồng. Đến nay, kết quả thực hiện ước đạt 14.317,37 tỷ đồng, giải ngân ước đạt 14.819,79 tỷ đồng, đạt 28,9% kế hoạch năm 2017.
hư hỏng
(TBTCO) - Đoạn tuyến Quốc lộ 1 hiện hữu đi qua thành phố Quảng Ngãi (Km 1051+845 - Km 1060+260) vẫn chưa được đầu tư nâng cấp, mở rộng theo quy mô chung của toàn dự án Quốc lộ 1 và mặt đường trên đoạn tuyến bị hư hỏng, xuống cấp gây mất an toàn giao thông.
Dốc CUn
(TBTCO) - Quốc lộ 6 đoạn Tuần Giáo - Lai Châu (Km405+300-Km501) tỉnh Điện Biên là một trong những công trình đặc biệt quan trọng đối với các tỉnh Tây Bắc.
quyết toán dự án đường Hồ Chí Minh
(TBTCO) - Dự án đường Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ cho phép quyết toán theo các tổng dự toán thành phần, trong đó Bộ Tài chính thẩm tra phê duyệt quyết toán 55 tổng dự toán. Cho đến nay, công việc quyết toán đã cơ bản hoàn thành.
vốn đầu tư
(TBTCVN) - Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), đến thời điểm 31/5/2015, mặc dù có một số tiến bộ song nhiều địa phương vẫn có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp. Do đó, KBNN đã đề ra một loạt giải pháp nhằm tăng tốc giải ngân từ nay đến cuối năm.
hội thảo sửa thông tư đầu tư
(TBTCO) - Sử dụng vốn đầu tư như thế nào cho hiệu quả; quản lý NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính… là nội dung hội thảo do Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Kho bạc Nhà nước (KBNN), tổ chức ngày 22/6.