Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn trái phiếu
KBNN
(TBTCO) - Kể từ đầu năm 2019 đến nay, KBNN đã huy động được 91.330,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP) thông qua hình thức đấu thầu, tại Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Riêng phiên đấu thầu mới nhất ngày 22/5 vừa qua đã huy động được 3.400 tỷ đồng.
KBNN
(TBTCO) - Ngày 8/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và đã huy động được 786 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
dự án
(TBTCO) - Giải ngân vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) 12 tháng được hơn 17.634 tỷ đồng, chỉ đạt 35,46% kế hoạch Quốc hội giao và 35,55% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Theo Bộ Tài chính, việc giao kế hoạch vốn chưa sát với khả năng giải ngân của các bộ, ngành, địa phương.
tiền
(TBTCO) - Với hơn 10.931 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 còn lại Thủ tướng Chính phủ chưa giao, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giao kế hoạch vốn cho các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định.
NĐH
(TBTCO) - Trong hai năm còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH), do tiến độ phân bổ, giao kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm chậm, áp lực cân đối nguồn vốn là rất lớn, nên khó có khả năng hoàn thành kế hoạch đặt ra và sẽ phải chuyển một phần vốn sang giai đoạn sau.
vốn trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2018 của các bộ, ngành, địa phương bố trí nhiều cho các dự án khởi công mới. Việc lựa chọn đơn vị thi công xây lắp và giải ngân, theo báo cáo của các đơn vị sẽ chủ yếu được thực hiện trong quý IV/2018.
Huy động vốn cho NSNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có báo cáo về kết quả huy động vốn cho ngân sách nhà nước (NSNN) và cho đầu tư phát triển. Theo đó, trong 8 tháng qua, đơn vị đã huy động đạt 43,87% kế hoạch Bộ Tài chính giao và đạt trên 61% so với cùng kỳ năm 2017.
Vốn
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây đã trình Chính phủ phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2018 giữa các bộ, địa phương.
giải ngân vốn
(TBTCO) - Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, tính đến cuối tháng 6, giải ngân vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) được 17.510/651,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 2,69%.