Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn trung và dài hạn
HOSE 20 năm
(TBTCO) - Được thành lập từ năm 1998, Trung tâm GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSTC), nay là Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE), chính thức đi vào hoạt động vào tháng 7/2000, đánh dấu sự khởi đầu của thị trường chứng khoán Việt Nam để xây dựng một kênh huy động và phân bổ vốn hiệu quả cho nền kinh tế.
Khơi thông dòng vốn trung và dài hạn cho phát triển kinh tế tư nhân
(TBTCO) - Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019.
Von_cho_bđs
(TBTCVN) - "Thị trường bất động sản (BĐS) đang có những chuyển biến tốt dần, tuy nhiên lỗ hổng của ngành này là chưa có thị trường vốn đúng nghĩa, hay nói dễ hiểu hơn là còn thiếu dòng vốn trung và dài hạn để thị trường phát triển bền vững".