Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn tự có
VAMC
(TBTCO) - Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến 30/6/2016, tổng tài sản của toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt 7.868.261 tỷ đồng, tăng 7,5% so với thời điểm cuối năm 2015.
ngân hàng
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đến 31/8/2015. Theo đó, đến cuối tháng 8/2015, tổng tài sản của toàn hệ thống TCTD đạt 6.753.243 tỷ đồng, tăng 3,66% so với cuối năm 2014.
NH
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cập nhật nhiều số liệu về tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng đến 31/10/2014. Trong đó, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn chưa đạt 20%, thấp hơn nhiều mức quy định giới hạn là 30% và mức quy định mới nhất theo Thông tư 36 là 60%.