Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn ưu đãi DN
ký kết vay vốn
(TBTCO) - Tính đến thời điểm này, tại TP. HCM, tổng hạn mức của chương trình đã ký kết là hơn 38.995 tỷ đồng, hỗ trợ cho 1.089 khách hàng, gồm 1.026 DN và 56 hộ sản xuất kinh doanh, 6 hợp tác xã, 1 trung tâm dạy nghề.