Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn vay
quản lý nợ
(TBTCO) - Trong giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Lào Cai và Yên Bái tiếp cận các chương trình/dự án vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài với quy mô lớn và triển khai hiệu quả các dự án, qua đó góp phần tạo động lực phát triển chung của từng địa phương.
Toàn cảnh Hội nghị.  Ảnh: Khánh Huyền
(TBTCVN) - Ngày 25/6/2020, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020.
giải ngân vốn đầu tư
(TBTCO) - Năm 2020, vốn ODA giao cho Thành phố Hà Nội là 6.982 tỷ đồng. Ước tính đến 24/6, vốn ODA giải ngân được 1.159,3 tỷ đồng, đạt 22,1% kế hoạch.
giải ngân đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài
(TBTCO) - Sáng ngày 25/6, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị.
no
(TBTCVN) - Đây là khẳng định của ông Ousmane Dione - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, khi trao đổi với báo chí xung quanh nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam của mình.
bdkh
(TBTCO) - Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam ngày 6/6 cho biết, Ban giám đốc WB đã phê duyệt khoản vay IDA với tổng mức cam kết 84,4 triệu USD hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện cải cách chính sách đa ngành, nhằm tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.
vay von
(TBTCVN) - Năm 2019, việc quản lý cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ tiếp tục được đẩy mạnh, công tác cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ được thực hiện chặt chẽ. Chính phủ thống nhất phê duyệt hạn mức bảo lãnh chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2020, theo đề nghị của Bộ Tài chính.
giải ngân chi xây dựng cơ bản bằng vốn nước ngoài
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố thông tin giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài lũy kế đến 31/3/2020. Theo đó, tổng số vốn giải ngân của các bộ, ngành, địa phương mới được hơn 2.666 tỷ đồng.
ODA
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có tờ trình về việc tiếp thu, giải trình ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.