Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn vay nước ngoài
giải ngân vốn nước ngoài
(TBTCO) - Giải ngân vốn nước ngoài rất chậm, 11 tháng mới đạt hơn 38% kế hoạch, nên Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018.
vốn vay nước ngoài
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại Bộ Tài chính, trong tháng 9/2018, Chính phủ đã thực hiện ký kết 2 hiệp định vay vốn nước ngoài, với tổng trị giá 80 triệu USD; lũy kế 9 tháng đã ký kết 13 hiệp định vay, với tổng trị giá trên 1,22 tỷ USD.
NĐH
(TBTCO) - Công tác vận động, thu hút vốn ODA được chú trọng (tăng 59%) nhưng công tác giám sát, đánh giá hiệu quả lại chưa được quan tâm tương xứng. Tâm lý coi vốn tài trợ là "cho không" khiến trách nhiệm quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả không cao, gây thất thoát, lãng phí…
cho vay lại
(TBTCO) - Nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi UBND cấp tỉnh nhận vay lại chỉ sử dụng chi đầu tư phát triển cho các công trình thiết yếu. Không sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi cho các hoạt động chi thường xuyên.
Nghị định  52 quy định địa phương phải đảm bảo các nguồn để trả nợ đầy đủ, đúng hạn
(TBTCVN) - Trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, cần cấp thiết nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA). Chính phủ ưu tiên việc cho vay lại, nhưng cũng gắn trách nhiệm người sử dụng vốn và người trả nợ.
trang 6
(TBTCVN) - Xét ở góc độ giám sát, kiểm tra các chủ dự án vay lại vốn vay Chính phủ, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Nguyễn Chí Trang cho biết, hầu hết các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài đều đang phát huy hiệu quả, trả nợ đầy đủ, đúng hạn.
Đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết
(TBTCVN) - Trong bối cảnh nguồn lực trong nước đã đạt ngưỡng, để có thể phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn tới, nhất thiết phải thu hút được nhà đầu tư và nguồn vốn vay nước ngoài với lãi suất phù hợp. Tuy nhiên, để làm được điều này, cần xây dựng các cơ chế, chính sách hợp lý.
tra no nuoc ngoai
(TBTCO) - Tính đến thời điểm 24/3/2016, trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài của Việt Nam đạt khoảng 4.104 tỷ đồng, lũy kế đến thời điểm báo cáo, tổng trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài đạt khoảng 13.753 tỷ đồng.
Tín dụng
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định áp dụng phương thức cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ thông qua cơ quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng.