Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn vay trong nước
hue
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 cho các dự án tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14.
chính phủ huy động vốn vay
(TBTCO) - Giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài trong quý I/2019 khoảng 957 triệu USD, tương đương khoảng 21.919 tỷ đồng, bao gồm cả vốn cấp phát và vay về cho vay lại.