Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa VSD
ndt
(TBTCO) - Số liệu cấp mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2019 đã tăng 259 nhà đầu tư so với tháng trước, còn so với cùng kỳ năm trước đã giảm 319 nhà đầu tư.
VSD vinh danh các thành viên tiêu biểu
(TBTCVN) - Năm 2018, dù chịu nhiều biến động, đặc biệt là từ thị trường quốc tế, tuy nhiên, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam dẫn giữ được nhịp ổn định, tăng trưởng về quy mô, thanh khoản.
c
(TBTCO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2018. Theo đó, tính riêng trong tháng 9/2018, đã có thêm 289 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 42 tổ chức và 248 cá nhân được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.
ndt
(TBTCO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8/2018.
chứng khoán phái sinh
(TBTCO) - Sau một năm đi vào hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch được thực hiện an toàn, hiệu quả. Kỷ luật thanh toán được tuân thủ chặt chẽ và không để xảy ra các trường hợp mất khả năng thanh toán.
phái sinh
(TBTCO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có thông báo chính thức về việc điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ ban đầu hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30 từ mức 10% lên 13%, cho phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh.
nhà đầu tư nước ngoài
(TBTCO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4/2018.
chứng khoán
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định giá dịch vụ áp dụng cho thị trường chứng khoán phái sinh như sau Giá dịch vụ đăng ký thành viên giao dịch có mức là 20 triệu đồng/thành viên; giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch thường niên có mức 20 triệu đồng/năm.