Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa VSD
chứng khoán
(TBTCO) - Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 4/2020, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán đã tăng 36.867 tài khoản, trong đó, mức tăng chủ yếu là nhà đầu tư trong nước. Cao hơn 4.727 tài khoản so với mức tăng của tháng 3 (32.140 tài khoản).
ck
(TBTCO) - Số liệu cấp mã giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4/2020 đã giảm 50 nhà đầu tư so với tháng trước, còn so với cùng kỳ năm trước đã giảm 179 nhà đầu tư.
ck
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã Ck VDS) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
ck
(TBTCVN) - Có thể nói, khối lượng công việc đã đề ra trong kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) là rất lớn. Song VSD tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao của cơ quan quản lý, với sự hỗ trợ, sát cánh của thành viên, đối tác,…
t8
(TBTCVN) - Không nằm ngoài xu hướng của thế giới, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2019 cũng có không ít những biến động, song về cơ bản vẫn tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của nền kinh tế đất nước.
ndt
(TBTCO) - Số liệu cấp mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2019 đã tăng 259 nhà đầu tư so với tháng trước, còn so với cùng kỳ năm trước đã giảm 319 nhà đầu tư.
VSD vinh danh các thành viên tiêu biểu
(TBTCVN) - Năm 2018, dù chịu nhiều biến động, đặc biệt là từ thị trường quốc tế, tuy nhiên, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam dẫn giữ được nhịp ổn định, tăng trưởng về quy mô, thanh khoản.
c
(TBTCO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2018. Theo đó, tính riêng trong tháng 9/2018, đã có thêm 289 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 42 tổ chức và 248 cá nhân được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.
ndt
(TBTCO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8/2018.