Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vụ Đông Xuân 2012-2013
nanghan
(TBTCO) - Đây là số tiền Bộ Tài chính tạm ứng cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ diện tích lúa thuần, rau màu bị thiệt hại do thiên tai vụ Đông Xuân 2012-2013.